Referencje


 

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych dla Laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł i poszanowania energii WGGIOŚ AGH w Miękini gmina Krzeszowice.

 

Projekt zawierał: 

 • Pompy ciepła;
 • Kolektory słoneczne;
 • Zbiorniki buforowe;
 • Instalację grzewczą wewnętrzną opartą na ogrzewaniu podłogowym i grzejnikowym;
 • Instalację wody ciepłej i zimnej z cyrkulacją;
 • Wewnętrzną instalację hydrantową;
 • Instalację kanalizacyjną;
 • Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • System sterowniczo-pomiarowy.

Projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach.

 

Projekt zawierał:

 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne;
 • Instalację grzewczą wewnętrzną opartą na ogrzewaniu podłogowym;
 • Instalację wody ciepłej i zimnej wraz z cyrkulacją;
 • Instalację kanalizacyjną;
 • Wewnętrzną instalację hydrantową;
 • Instalację wentylacyjną wywiewną oraz nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła;
 • System sterowniczo-pomiarowy.

Dom kultury w Osobnicy

 

Projekt zawierał:

 • wod kan
 • centralne ogrzewanie
 • wentylacja
 • sterowanie

Biblioteka główna AGH.

 

Projekt zawierał:

 • centralne ogrzewanie
 • sterowanie

Budynek usługowo mieszkalny w Batowicach.

 

Projekt zawierał:

 • wod-kan
 • centralne ogrzewanie
 • pompa ciepła z pasywnym chłodzeniem
 • wentylacja z ogrzewaniem powietrznym
 • system sterowniczo-pomiarowy 

Zaprojektowano oraz wykonano instalację stanowiska laboratoryjnego wraz z montażem systemu zdalnego sterowania i bilansowania energii jako laboratorium na odległość. Instalacja badawcza została wykonana w Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej na Ukrainie.

 

W ramach zlecenia zaprojektowano i wykonano instalację w skład której wchodziły:

 • Kolektory słoneczne;
 • Zasobniki solarne;
 • Pompy ciepła;
 • System sterowniczo-pomiarowy.

Akademia Górniczo-Hutnicza Instalacja napełniająca czynnik obiegowy dla eksperymentalnej instalacji do analizy parametrów korozyjnych wody geotermalnej. 

Projekt techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

 

Projekt wykonawczy instalacji:

 • pompy ciepła z chłodzeniem pasywnym i aktywnym;
 • kolektory słoneczne;
 • instalację klimatyzacji;
 • instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.  

 

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego w Białowieży – instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna zasilana przez pompy ciepła.

 

Projekt zawierał:

 • Pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym z funkcją chłodzenia pasywnego i aktywnego,
 • Zbiorniki buforowe;
 • Instalację klimatyzacji (klimakonwektory wentylatorowe, osuszacz absorpcyjny; 
 • Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • System sterowniczo-pomiarowy

Projekt koncepcyjny w zakresie instalacji sanitarnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Prądnickiej w Krakowie.

 

Projekt zawierał:

 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne;
 • Instalację grzewczą wewnętrzną opartą na ogrzewaniu podłogowym i grzejnikowym;
 • Instalację wody ciepłej i zimnej z cyrkulacją;
 • Instalację kanalizacyjną;
 • Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.