FIBARO

FIBARO jest systemem w całości projektowanym, rozwijanym i produkowanym w Polsce. Siedziba i fabryka FIBARO znajdują się w Wysogotowie, pod Poznaniem. System FIBARO w przeciągu zaledwie kilku lat, zadomowił się na sześciu kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych, bezprzewodowych systemów inteligentnego domu na świecie.

smart home oświetlenie

Produkty FIBARO stanowią wzajemnie dopełniający się System, tworzący sieć bezprzewodowych połączeń dla poczucia kontroli, bezpieczeństwa i przyjemności użytkowników. Komplementarny System FIBARO zaspokaja osiem podstawowych potrzeb Klienta w zakresie:

Oświetlenie,

Bramy i Rolety,

Klimat/HVAC,

Bezpieczeństwo,

Ochrona,

Multimedia,

Ogród,

Nastrój.

Firma AMT-Projekt świadczy usługi w dziedzinie doboru optymalnych rozwiązań dla różnych budynków, a także zajmuje się montażem, programowaniem i serwisem instalacji w ramach inteligentnego domu FIBARO.

DigiENERGY


DigiENERGY

"Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów"

 

Regulator ogrzewania digiENERGY pozwala obserwować wszystkie mierzone parametry oraz śledzić wytwarzaną i zużywaną energię w instalacji grzewczej. Wszystkie urządzenia grzewcze, kolektory słoneczne, kotły, pompy ciepła a także odbiorniki ciepła mogą być sterowane i regulowane przez jedno urządzenie. Koniec z instalowaniem skomplikowanych i drogich systemów sterujących. Teraz jedno urządzenie może sterować układami łączącymi w sobie kilka źródeł ciepła oraz wiele obiegów grzewczych.

 

 

Dla użytkownika:

Intuicyjne menu alternatywne w języku angielskim, polskim lub niemieckim nie wymaga specjalnych szkoleń. Wreszcie istnieje sterownik który nie wymaga od użytkownika wiedzy na temat działania systemu ogrzewania. Wystarczy ustawić temperaturę pomieszczenia o danej porze dnia a resztę zrobi za nas sterownik. Optymalnie pokieruje energię tam gdzie jest ona potrzebna. Obserwacja kosztów ogrzewania dla osoby posiadającej prawo dostępu jest możliwa z każdego miejsca na świecie przez internet.

Osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie systemów ogrzewania, mają możliwość, poprzez działanie regulatora, wpływanie na oszczędzanie energii.

 

Dla instalatora lub serwisanta:

Dla instalatora lub serwisanta udostępnione są wszystkie parametry do ustawienia. Każdy budynek wymaga ustawienia własnych parametrów. Nowo wybudowany dom wymaga innych ustawień niż źle zaizolowany stary budynek. Również mieszkańcy mają różne wymagani odnośnie ogrzewania. Dostęp do wszystkich ustawień poprzez internet pozwala w każdej chwili sprawdzać działanie instalacji grzewczej oraz poprawić jej ustawienia bez wychodzenia z biura.

 

Dla środowiska:

Optymalne dopasowanie instalacji grzewczej do wymagań mieszkańców budynku pozwala oszczędzać energie. dzięki temu zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska. Zaoszczędzona energia jest najcenniejszą energią jaką mamy do dyspozycji. Dodatkowe oszczędności z tytułu odciążenia środowiska będą nawet większe niż magazynowanie energij z odnawialnych źródeł energij cieplnej.

Podstawowe możliwości naszego sterownika dla instalacji pokazanej schematycznie na rysunku to:

1. Sterowanie czterech obiegów grzewczych.

 • obiegi bezpośrednie lub z mieszaczem
 • regulacja wydatku pomp od 10 do 100%
 • regulacja pogodowa (krzywa grzewcza)
 • możliwość korekty krzywej grzewczej dla różnych zakresów temperatury zewnętrznej
 • możliwość definiowania 3 poziomów temperatur wewnętrznych (dzienna, nocna, komfortowa, przeciw zamrożeniowa)
 • programator umożliwiający ustawienie dowolnych stref czasowych
 • pomiar temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach
 • automatyczne przechodzenie w tryb pracy letniej/zimowej
 • pomiar energii zużytej przez każdy z obiegów oddzielnie
 • generowanie wykresów temperaturowych i energetycznych
 • Statystyki dzienne i roczne zużycia energii oraz pracy systemu, także w ujęciu kosztowym
 • automatyczne powiadamianie o usterkach i zagrożeniach
 • regulacja i monitoring wszystkich parametrów przez internet
 • możliwość definiowania wielu użytkowników o różnym poziomie dostępu

2. Dwa kotły.

 • kotły gazowe ( dwustopniowe lub z modulacją)
 • kotły elektryczne
 • kotły na paliwo stałe
 • mieszacz podnoszący temperaturę powrotu dla kotłów na paliwo stałe
 • sterowanie pracą wymiennika ciepła przy łączeniu kotła na paliwo stałe z układem zamkniętym
 • możliwość ustawienia dT (różnica temperatur wyjście - wejście)
 • regulowany wydatek pomp kotłowych od 10 do 100%
 • regulowana histereza pracy kotła
 • pomiar energii wytworzonej przez kocioł
 • pomiar mocy grzewczej urządzenia
 • pomiar ilości gazu zużytego przez kocioł w celu określenia sprawności urządzenia

3. Dwa pola kolektorów słonecznych.

 • wymiana ciepła poprzez wężownice
 • wymiana ciepła poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła
 • regulowany przepływ czynnika solarnego (wydatek pomp lub zawory dławiące)
 • funkcja chłodzenia zbiornika
 • funkcja chłodzenia kolektorów
 • osobno regulowana histereza załączenia i wyłączenia pompy kolektorowej
 • ładowanie warstwowe zasobnika ciepła
 • pomiar energii wytworzonej przez kolektory
 • pomiar mocy chwilowej urządzenia
 • ustawienie maksymalnej oraz minimalnej temperatury pracy
 • osobno ustawiana maksymalna temperatura dla zbiornika buforowego oraz cwu
 • wysokie parametry monitorowane oraz regulowane przez internet

4. Zbiornik buforowe i cwu.

 • zasobniki ładowane bezpośrednio
 • zasobniki z wężownicami
 • zasobniki typu kombi
 • ładowanie warstwowe zasobników
 • pomiar temperatury w 3 warstwach zasobnika

5. Sterowanie systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą wszystkich dostępnych źródeł ciepła
 • sterowanie czasowe systemem cyrkulacji c.w.u
 • pomiar zużycia ciepłej wody
 • pomiar zużycia energii do przygotowania c.w.u.
 • pomiar zużycia energii dla celów cyrkulacji ciepłej wody
 • ustawianie wszystkich parametrów przez internet

6. Możliwość pomiaru wielu strumieni energii cieplnej, elektrycznej oraz zużycia gazu i wody.

7. Obliczanie wartości zużytej energii.

8. Możliwość połączenia wielu sterowników w kaskadzie.

9. Informacja o zagrożeniach E-Mail / SMS / Fax.

10. Gromadzenie danych dziennych miesięcznych oraz rocznych.

11. Sterowanie czasowe.

12. Generowanie wykresów.

13. Obsługa w języku polskim.

14. Tryb pracy ręcznej.

15. Możliwość definiowania, kalibrowania oraz monitorowania wszystkich czujników oraz urządzeń przez internet.

Projekty i montaż systemów sterowania do instalacji grzewczych.

 


Instalacje elektryczne

Strona w budowie

Instalacje niskoprądowe

Strona w budowie

Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ

AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, także za pomocą formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest AMT - Projekt Sp. z o.o., 

z siedzibą ul. Akacjowa 18; 32 – 086 Batowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania 

 z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AMT:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lub załatwienia reklamacji;

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest AMT, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;

d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej AMT.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW

AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klienta jest AMT - Projekt Sp. z o.o., z siedzibą ul. Akacjowa 18 Batowice; 32 – 086 Węgrzce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Udostępnione AMT  dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy AMT a Klientem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Klienta, a także prawnie uzasadniony interes AMT, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

4. AMT przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operator pocztowym oraz spółkom z grupy kapitałowej AMT.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację. 

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

W AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo będący naszymi gośćmi, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach AMT-Projekt  Sp. z o.o., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku, poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych gości jest AMT - Projekt Sp. z o.o., z siedzibą ul. Akacjowa 18 Batowice; 32 – 086 Węgrzce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AMT w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby lub biur użytkowanych przez AMT, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.

4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego oraz spółki z grupy kapitałowej AMT.

5. Dane gości. będą przechowywane:

a) przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 

b) w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego – przez okres 3 miesięcy, chyba że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego.

6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach AMT oraz weryfikacji gości.